Szkolenie z zakresu walk w ciasnych przestrzeniach

4 i 5 lutego 2012 roku odbędzie się szkolenie z zakresu walk w ciasnych przestrzeniach z użyciem izraelskiej techniki CQB (Israeli CQB Training). Kurs obejmuje obronę przed atakami zróżnicowaną bronią w tym nożem, pałką, bronią palną i bronią improwizowaną.

Kurs przeprowadzony będzie w realistycznych warunkach w ciasnych pomieszczeniach, windach, na klatkach schodowych oraz w środkach komunikacji miejskiej (poruszający się tramwaj).

Szczegóły wkrótce. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!