Od marca – szkolenie z zakresu posługiwania się bronią

CECBD8C3-0BC0-4E2F-9F46-1489F3429DF3-1024x681Od marca ruszamy z nowym szkoleniem z zakresu posługiwania się bronią, który zakończy się w czerwcu sprawdzeniem umiejętności na strzelnicy. Każdy uczestnik, który zaliczy kurs uzyska certyfikat. Całość poprowadzi bardzo doświadczony instruktor Igor Barnaś. Poniżej zamieszczamy tematykę zajęć oraz harmonogram. Treningi odbywają się w siedzibie naszego klubu na ulicy Taborowej 1. W późniejszy czasie będziemy także trenować w terenie – szczegóły będą podawane na bieżąco podczas szkoleń. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie, treningi dedykowane są tylko dla członków naszego klubu.

Treningi odbywają się co drugi wtorek godzina 20.30-22.00 

Marzec: 12,26
Kwiecień: 9,23
Maj: 7,21
Czerwiec: 4,18

Do tych terminów dojdą weekendowe wypady plenerowe, których daty będą podawane  na bieżąco.

Tematyka szkoleniowa z zakresu posługiwania się bronią:

Dzień szkoleniowy, wprowadzenie przed ćwiczeniami praktycznymi, zasady posługiwania się bronią, BLOS – Broń, Lufa, Otoczenie, Spust)

1 dzień

Podział i budowa broni 

1. Rodzaje i typy broni:

a) rodzaje broni

b) typy broni palnej

c) podział według Ustawy o broni i amunicji

d) przepisy prawa o broni

2. Rodzaje i typy amunicji:

a) podział amunicji według kalibru i broni

b) typy amunicji z podziałem na rodzaj pocisku

c) podział według rodzaju ładunku

d) prędkość pocisku, energia

e) elaboracja amunicji, narzędzia budowa naboju

3. Budowa broni:

a) budowa broni krótkiej

b) budowa broni długiej

c) istotne części broni

4. Broń i amunicja specjalna

5. Wyposażenie broni:

a) zawieszenia

b) akcesoria

Dzień szkoleniowy, ćwiczenia praktyczne powtórzenia na przemian z techniką wbijania, dobywania broni, poruszanie się z bronią)

II. Postawy strzeleckie 

1. Chwyt broni:

a) chwyt broni krótkiej

b) chwyt broni długiej

c) znajdowanie dołka strzeleckiego

d) oko wiodące

2. Postawy stojąc:

a) postawy wysokie

b) postawy niskie

3. Postawy klęcząc:

a) postawy wysokie

b) postawy niskie

4. Postawy leżąc:

a) na brzuchu

b) na boku

c) na plecach

5. Używanie zawieszenia

2 dzień

I Zmiana magazynka 

1. Zmiana magazynka bojowa

2. Zmiana magazynka taktyczna

3. Sposoby przenoszenia magazynków

Dzień szkoleniowy, na przemian z ćwiczeniami praktycznymi zmiany postawy i przejścia z broni głównej na broń zapasową

II. Technika celowanie 

1.Muszka i szczerbinka:

a) zgrywanie przyrządów

b) celowanie na większym dystansie

c) celowanie na bliższym dystansie

d) celowanie instynktowne

e) zerowanie przyrządów

2. Oddychanie:

a) nauka kontroli oddechu

3 dzień

I Praca na spuście 

1. Palec na spuście

2. Kierunek ściągania języka spustowego

3. Technika ściągania języka spustowego

II Praca na broni 

– pojęcie niewypał i procedura z tym związana

– pojęcie zacięcie i procedura z tym związana

– pojęcie „awaria”

– komendy werbalne w czasie prowadzenia kontaktu ogniowego takie jak :

Gotów, zacięcie, przejmuje, naprzód , zwijaj w prawo, zerwanie kontaktu, linia itp.

4 dzień

I Techniki strzelania 6 h

– statyczne

– w ruchu

– za zasłon

– w parach

– środki pirotechniczne

II Powtórzenie i podsumowanie materiału – 2h.

Blok szkoleniowy

Czarna Taktyki

Szkolenie ma na celu ujednolicenie procedur pracy w zespołach na terenie zurbanizowanym oraz w budynkach. Program nie wyczerpuje wiedzy a tylko wskazuje w jakim kierunku należy rozwijać swoje dotychczasowe umiejętności lub w ogóle nauczenia się podstawowych zasad działania.

Wiedza jest dawkowana w poziomach i zakresach tak aby wszystko wypracować w praktyce.

Poziomy zaawansowania :

I – Taktyka czarna podstawy

Elementy szkolenia: podejście pod obiekt, ustawienie do wejścia, drzwi otwarte drzwi zamknięte, dominacja w pomieszczeniach, identyfikacja zagrożenia, procedury pooperacyjne

II – Taktyka czarna wejścia ( mechanika ) 

Elementy szkolenia: metody wejścia: siłowa, mechanika, flash , otwieranie drzwi , wejścia przez otwory drzwiowe i okienne, wejścia linarne w strefach odpowiedzialności

III – Taktyka czarna – planowanie 

Elementy szkolenia: rozpoznanie celu, planowanie szturmu różnymi metodami, działania wspierające, obserwacja zdarzeń i umiejętne wyciąganie wniosków , szturm

Blok szkoleniowy

Zielona Taktyka

Operacje w terenie otwartym nazywane są ogólnie zieloną taktyka. Szkolenie żołnierzy powinno się zaczynać od dobrego zrozumienia zielonej taktyki. Dobra podstawa ułatwi późniejsze przejście do bardziej skomplikowanych zadań jakimi są operacje w terenie zurbanizowanym lub akcje antyterrorystyczne przeprowadzane na różnorodnych obiektach. Szkolenia są organizowane typowo w terenie lesistym i minimalny materiał musi być wyłożony w 2 dniowych blokach tematycznych. Każdy poziom to kolejny etap szkolenia i dla tego muszą one występować po sobie.

Tematy poruszane w zagadnieniach :

I-poruszanie marszem ubezpieczonym w terenie leśnym.

II-bytowanie w terenie przygodnym, budowanie baz.

III-łączność osobowa i bezosobowa, kontakty ogniowe.

IV-prowadzenie obserwacji, wykonanie zasadzki planowej i nieplanowej.